Hướng dẫn đăng ký
Chúng tôi luôn nỗ lực phát triển nhiều sản phẩm, hỗ trợ đưa nhiều sản phẩm ra thị trường nước ngoài cũng như đưa các thương hiệu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến với thị trường. Chúng tôi tin rằng điều đó sẽ đưa đến cho khách hàng những sản phẩm tốt hơn và nhiều lợi ích hơn
content images
Quy trình kinh doanh đối với sản phẩm mới và nhà cung cấp mới
Giai đoạn Giải thích
Đăng ký Dựa vào bảng hướng dẫn cách đăng ký quý công ty truy cập vào hệ thống, nhập các thông tin cần thiết và đăng ký làm nhà cung cấp.
Chấp nhận Chúng tôi sẽ đánh giá dựa trên các thông tin đăng ký và đưa ra quyết định lựa chọn của mình, sau đó sẽ thông báo đến quý công ty thời gian và tình hình cụ thể.
Đánh giá Chúng tôi sẽ hoàn tất bước thẩm định lần 1 dựa trên việc đánh giá chất lượng và tài liệu thông tin của công ty.
Quý công ty sẽ tiếp tục được đánh giá trong nội bộ chúng tôi lần 2. Sau khi kiểm tra lần 2, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.
Xác nhận lần cuối Hoàn tất bước xác nhận này quý công ty đã trở thành nhà cung cấp và thực hiện giao dịch với LOTTE Mart.