Đăng ký
Bản đồng ý thu thập thông tin cá nhân và đăng ký mới

Chính sách bảo mật

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM (“LOTTE Mart”)
hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập website để đăng ký hợp tác trở thành nhà cung cấp và sử dụng các chức năng đặt hàng tự động, ký kết hợp đồng (được gọi chung là Dịch vụ) của LOTTE Mart. Chính sách bảo mật thông tin này sẽ đưa ra các nội dung điều khoản áp dụng nhằm minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, tiết lộ, lưu trữ thông tin của người sử dụng hệ thống (gọi chung là Khách hàng ) mà LOTTE Mart thu thập được.

Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ của LOTTE Mart, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng truy cập, sử dụng Dịch vụ do LOTTE Mart cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà LOTTE Mart quy định trong chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

I. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

 1. Thông báo đến Khách hàng các thông tin cho các mục đích thương mại
 2. Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của LOTTE Mart
 3. Hỗ trợ khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ của LOTTE Mart
 4. Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của LOTTE Mart
 5. Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của LOTTE Mart

Ngoài ra, LOTTE Mart cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

II. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

 1. Thông tin của Khách hàng mà LOTTE Mart sẽ thu thập bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin sau:
  1. Tên
  2. Năm sinh
  3. Quốc tịch
  4. Địa chỉ hiện tại
  5. Thông tin liên lạc
  6. Địa chỉ email
  7. ...

 2. Cho từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm LOTTE Mart có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm một số thông tin nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của chính Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa LOTTE Mart và Khách hàng được thông suốt, thuận tiện.
 3. Đối với phạm vi thu thập thông tin đề cập tại chính sách này, LOTTE Mart sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp thông tin cho LOTTE Mart.

III. PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

 1. Nhằm đảm bảo thông tin được thu thập là đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp LOTTE Mart có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập thông tin của Khách hàng như sau:
  1. Đề nghị Khách hàng cung cấp thông tin
  2. - LOTTE Mart có thể đề nghị Khách hàng cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:

   • Một số Dịch vụ của LOTTE Mart cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, LOTTE Mart có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.
   • Trường hợp Khách hàng yêu cầu LOTTE Mart giải đáp các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ của LOTTE Mart hoặc Khách hàng yêu cầu LOTTE Mart cung cấp Dịch vụ thì LOTTE Mart có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác

   - Các trường hợp yêu cầu thu thập thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của LOTTE Mart.

   - LOTTE Mart sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp thông tin đối với Khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp thông tin có thể sẽ có một số Dịch vụ, giao dịch không thể thực hiện được.

  3. LOTTE Mart tự thu thập thông tin
  4. - Thu thập thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

   • LOTTE Mart có thể nhận thông tin về Khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi LOTTE Mart tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao thông tin đó.

   - Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ

   • Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, LOTTE Mart cũng có thể thu thập các thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

   - Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ

   • Một số Dịch vụ của LOTTE Mart cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của LOTTE Mart.

IV. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

LOTTE Mart chỉ lưu giữ thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

- LOTTE Mart sử dụng các thông tin của Khách hàng thu thập được để:

 • Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của LOTTE Mart.
 • Thiết lập các chương trình hỗ trợ Khách hàng hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác.
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa LOTTE Mart và Khách hàng.

VI. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

LOTTE Mart cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại chính sách này và quy định của pháp luật.

Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

LOTTE Mart sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù LOTTE Mart thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, LOTTE Mart không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho LOTTE Mart sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và LOTTE Mart không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của LOTTE Mart. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, LOTTE Mart khuyến nghị Khách hàng không nên gửi thông tin đến cho LOTTE Mart.

VII. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

Quyền lợi

Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về thông tin mà LOTTE Mart đã cam kết theo chính sách này

Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu thông tin của mình và có quyền tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện thông tin được lưu trữ trên website. Khách hàng cũng có quyền tự xóa dữ liệu cá nhân trên website hoặc yêu cầu LOTTE Mart ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bằng cách gửi yêu cầu ngưng các hoạt động nhận thông báo, thông tin từ website.

Trách nhiệm của Khách hàng

Tìm hiểu kỹ chính sách này trước khi sử dụng, truy cập Dịch vụ của LOTTE Mart

Cung cấp thông tin chính xác, hợp pháp cho LOTTE Mart khi được đề nghị và đồng ý cung cấp.

Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu thông tin Khách hàng cung cấp cho LOTTE Mart là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa LOTTE Mart và Khách hàng, giữa LOTTE Mart và bên thứ ba, giữa Khách hàng và bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v.

Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Dịch vụ, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website LOTTE Mart.

Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của LOTTE Mart.

Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.